Gestaltterapi og yin yoga

asana yoga oslo

Yin yoga er en rolig meditasjonsform der du holder asanas, altså posisjonene, i flere minutter. Du verken presser eller anstrenger deg, men du hviler så godt det går i hver posisjon.

Men hvorfor skriver jeg om yin yoga i min gestaltterapiblogg? Fordi jeg mener at yogaformen kan brukes som en meditativ praksis, eller for å være «aware» eller oppmerksom eller var, som det heter på godt gestaltterapi-språk (vi har litt vanskelig for å finne en god oversettelse av ordet «awareness»).

Gestaltterapiens awareness-begrep

En av de viktigste grunnene til at jeg begynte med nettopp gestaltterapi er fordi den har mange likheter med livsanskuelsen jeg kjenner fra meditasjon og mindfulness. I all enkelhet – ja litt for enkelt – handler dette om å se ting slik de er. Det handler om å være med ting som de er, og i terapien handler det om å først anerkjenne klientens virkelighet før vi begynner med et endringsarbeid. Et grunnleggende begrep i gestaltterapien er dermed «awareness».

Misforståelse om meditasjon

En av de største misforståelsene om meditasjon er at det handler om avslapping, at det handler om å oppleve at ting går lett og at sinnet et tomt for tanker. Egentlig handler meditasjon om en grunnleggende aksept for det som er. Har du sorg etter et familiemedlem som har dødd eller om du har kjærlighetssorg, da er sorgen hva som er. Meditasjon og mindfulness handler om å kunne være med sorgen på en annerledes måte.

Dette er et komplekst tema som trenger mye mer forklaring, men jeg lar det ligge. Poenget er at både mindfulness/meditasjon handler om å være med det som er, og samme gjelder for sansevarhet/awareness. Jeg irriterer meg alltid over gestaltterapeuter som leder øvelser i sansevarhet der de sier ting som at du skal legge merke til en bestemt kroppsdel og slappe av i den. Sansevarheten handler om å bli bevisst hvordan det er i denne kroppsdelen. Du kan bestemme hvor du skal rette oppmerksomheten, men du kan ikke bestemme hva oppmerksomheten kommer til å fylles med.

Sansevarhet og yoga

Yoga skal angivelig være en aktivitet som forener kropp og sjel. Men med mitt grunnsyn på sansevarhet tenker jeg at man for det meste ikke får det til, altså å forene kropp og sjel i én praksis i yoga. For meg personlig er det mange fysiske utfordringer forbundet med yoga. Jeg er rett og slett ikke avansert nok til å få sinnsro til å være var hva som skjer når jeg gjør yoga, og jeg vil tro at dette gjelder mange andre også.

Nå er det sikkert noen som innvender at man kan oppnå flyt i yoga, at du kan gå så opp i det du gjør at du glemmer alt annet, selv om yoga er krevende. Det kan sikkert jeg også, og selv om jeg opplever yoga som utfordrende så kan jeg for et øyeblikk glemme tanken min. Jeg kan oppnå flyt selv om jeg driver med noe krevende. Men dette kan også skje når jeg løfter vekter, snakker med gode venner eller leser en bok. Jeg tenker at flyt er noe annet enn bevisstheten vi har i mindfulness, meditasjon eller når vi er sansevare. I den bevisstheten, meditasjonens eller gestaltterapiens, er vi bevisste at vi er bevisste, og det er nettopp dette som gjør meditasjon til meditasjon eller sansevarhet til sansevarhet.

Yin yoga

Igjen, jeg sier ikke at det er umulig å oppnå bevisstheten jeg snakker om i enhver yogaform, men jeg sier at det er vanskelig. Jeg sier også at jeg personlig ikke har tro på at yoga er en fysisk praksis som har fordeler framfor andre praksiser hva gjelder å få kropp og sjel å snakke sammen.

Men om det er et poeng å nettopp forene kropp og sjel, og om det er et poeng å bruke nettopp yoga som en meditativ praksis, da tror jeg at du må finne en yogaform som er så rolig som mulig, sånn at du rekker å bli bevisst hva som skjer i øyeblikket. Om yogaen handler så lite som mulig om å gjøre kan du legge oppmerksomheten på å være. Yin yoga er en slik form.

Hvordan meditere med yin yoga

I yin yoga holder man posisjonene i mange minutter, og du kan få tid til å virkelig kjenne etter hva som skjer i kroppen og i nået.

De fleste får også møte utfordringen om å være i bevegelsene heller enn å gjøre bevegelsene. Helt konkret kjenner jeg dette gjennom at jeg gjerne vil være i stand til å strekke litt lenger. Men et grunnprinsipp i yin yoga er at man ikke presser. Jeg hviler inn i hver posisjon, og om kroppen vil regulere seg selv vil en forandring skje (dette er for øvrig vesentlig i gestaltterapien). Har du opplevd at du legger merke til en spenning og så gir den slipp helt av seg selv uten at du trenger å gjøre noe? Andre ganger blir den igjen. Det er sånn yin yoga fungerer, og du kan egentlig ikke bestemme om en spenning gir slipp eller blir.

Men dette er ikke så enkelt. Jeg er et konkurransemenneske. Jeg prøver gjerne litt for hardt å slappe av, og dermed bruker jeg gjerne muskelkraft for å rekke ned til tærne hvis jeg ikke har nok fleksibilitet. Dette tar meg imidlertid vekk fra å være med det som er. Det er å bestemme hva jeg skal oppleve istedenfor å oppleve det som er.

Gjør meditativ yin yoga nå

Det finnes selvfølgelig mange andre grunner til å gjøre yoga, men om du søker en praksis både for kropp og sjel der du ønsker å aktivt jobbe på å være med det som er, da anbefaler jeg varmt yin yoga.

Her følger en video jeg liker. Det er mye stillhet i instruksjonene. Instruktøren presser deg ikke, og det er heller ikke instruksjoner som går på å slappe av eller at hun på andre måter sier hva du burde oppleve.

Lykke til!

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *