Trauma release exercises - et supplement til gestaltterapi

Våre kropper husker vår historie. Hendelser i livet setter seg som direkte spor i kroppen, ofte i form av spenninger. TRE er en serie med øvelser som hjelper deg å slippe disse spenningene.

Trauma release exercises (TRE) er et komplementært verktøy jeg bruker som gestaltterapeut. Du kan godt gjøre øvelsene på egen hånd, men jeg tenker at de fleste har godt av å sortere inntrykkene og det som skjer etter øvelsene sammen med en terapeut.

NB! TRE er ikke til redusert pris. For priser, se kontaktsiden.

mann tenker tegnede tanker ut av hodet
At hjernen går på høygir er et vedvarende ”mykt traume” som setter spor i hele kroppen. Det finnes utallige andre måter livet setter spor i oss. Alle som er nysgjerrige på seg selv vil kunne lære mye fra Trauma Release Exercises.

For hvem?

Trauma release exercises er for alle, altså ikke bare for de som har såkalte «harde traumaer» å jobbe med. Dr. David Bercelli, som har skapt systemet, skiller på myke og harde traumer. Heldigvis er de fleste av oss ikke blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep eller krig, som er harde traumaer, men alles kropper preges i noen utstrekning av myke traumaer. Enhver hendelse som har virket stressende på et menneske uten at man har kunnet få et adekvat fysisk, psykologisk og kognitivt utløp for disse hendelsene er et mykt trauma. Det kan være spesielle hendelser eller hendelser som strekker seg over tid, som ditt forrige ekteskap eller det å ikke ha en optimal barndom (og hvem har egentlig det siste?). Du trenger ikke å ha noe spesielt å jobbe med for å lære deg TRE. Du trenger egentlig bare å være nysgjerrig på deg selv, din kropp og ha en åpenhet for at den kan være relatert til din psyke for å få utbytte av øvelsene.

Hva er problemet?

Når vi blir opprørte eller skremte blir vi først spente. Er det tilstrekkelig ille begynner vi å riste etter hvert. Det er imidlertid ganske få voksne som tillater seg det siste. I vår kultur er det akseptabelt å vise en del følelser, men ikke for mye av dem. Andre følelser forventes det at vi holder tilbake fullstendig. Det å begynne å riste av opprørthet ville vært å gå skammelig langt over streken for hvordan man burde oppføre seg! Men vårt nervesystem er av en annen oppfatning. Uten adekvat utløp setter opplevelsene seg i kroppen. Det kan være at du ikke har fått spille på hele ditt følelsesregister som barn eller voksen, eller det kan være spesielle situasjoner (harde traumaer) som umiddelbart satte spor i kroppen.

Hva Trauma release exercises (TRE) gjør

TRE fremkaller disse reaksjonene på ny. Det er en serie på syv øvelser, og programmet tar omtrent en halvtime å gjennomføre. Kanskje høres det slitsomt ut fysisk eller psykisk, men det trenger ikke å være det. Fysisk handler det om avslapping, ikke om hard trening. Mentalt er det slik at øvelsene er mekaniske i den betydningen at det virker uten at vi trenger å gå inn i vår historie, i våre fortellinger, for at de skal virke. De går direkte i dialog med de dypeste lagene i hjernen hvor grunnleggende følelser og sensasjoner er lagret.

Reaksjoner

Noen får sterke opplevelser og andre opplever øvelsene bare som behagelige. Det er imidlertid viktig å skjønne at øvelsene ikke skal føre deg tilbake til traumaet. Å gjøre TRE handler ikke om å gjenleve situasjonen. Det ville i denne sammenhengen vært å re-traumatisere deg og din kropp. Isteden handler det om å gå inn i spenninger som er blitt skapt gjennom din historie og å gradvis slippe disse.

Hvorfor bruke øvelsene i forbindelse med terapi?

Øvelsene er altså så enkle at du kan gjøre dem på egen hånd, og du kan godt lære dem selv fra en av Bercellis bøker. Likevel bør du lære fra en sertifisert terapeut. Det handler om mer enn å gjøre øvelsene riktig. På et første plan handler det om å se an hva du tåler og har godt av.

Noen blir utålmodige og ønsker å gå altfor langt. De ønsker å gjøre altfor mye på en gang. Andre er redde og trenger en liten oppmuntring på veien. Dette finner vi mye lettere ut av sammen. Det kan også være slik at det meste av en reaksjon kommer i etterkant. Det kan være vanskelig på egen hånd å identifisere reaksjonen, og det kan være vanskelig å vite hvordan man bør porsjonere øvelsene for å utvikles optimalt uten å gå for langt slik at man opplever en re-traumatisering.

Videre oppstår det jo ting når vi gjør øvelsene. Når vi er sammen kan vi finne ut av hva det er som skjer. Min oppgave er å gi deg trygghet og support, og støtte deg i å møte det som kommer opp.

Så handler det om hvordan vi til slutt integrerer opplevelsene i hele vårt vesen. Grovt sett har vi intellekt, følelser og sensasjoner, og alle disse tre skal spille på lag for at vi skal oppleve virkeligheten som hel.

Mer om TRE

Det finnes utallige video om TRE på YouTube. Dette er første delen i et halvtimelangt intervju med Dr. David Bercelli selv, skaperen av TRE.

Pris

Mine klienter kan velge å lære TRE som del av terapien. Du kan også komme bare for å lære øvelsene uten å være klient hos meg. Det koster i så fall [90-tre] kroner (90 min). Etterpå får du en enkel beskrivelse av øvelsene. Jeg anbefaler imidlertid at du lærer øvelsene som del i et terapeutisk forløp eller gjør dem sammen med meg flere ganger.

Dette er fra en som lært TRE fra meg

Jeg har gjennom en rekke år blitt behandlet for traumer knyttet til overgrep jeg ble utsatt for som barn. Jeg har gått over 20 år i psykoterapi og har en rekke sykehusinnleggelser bak meg. Det er ikke mange medisiner jeg ikke har prøvd i disse årene. Jeg har absolutt gode erfaringer med helsevesenet og stor tro på tradisjonell medisin, men jeg hadde ønsket at noen hadde introdusert meg for TRE tidligere. TRE i kombinasjon med verktøy som yoga, meditasjon og lignende, setter fokus på pust og tilstedeværelse på en måte som supplerer andre mer tradisjonelle verktøy. Et symptom jeg har slitt med i mange år er angstanfall som har gitt skjelvinger som resultat. Det som kjennetegner alle opplevelsene etter disse plutselige anfallene og skjelvingene er ro. Når kroppen har vært gjennom disse spasmene, har jeg i etterkant kommet mer i kontakt med kroppen og ikke minst pusten. TRE setter meg i direkte kontakt med dette, men ut i fra et friskhetsperspektiv, hvor jeg selv har kontrollen og hvor selve skjelvingene er knyttet opp til en positiv og styrt opplevelse, og ikke som resultater av et anfall. Jeg har nå prøvd metoden en rundt 10 ganger og har ved alle anledningene kommet i kontakt med kroppen min og følelse av tilstedeværelse på en måte jeg ikke har opplevd tidligere. Etter at jeg har gjennomført et TRE-rituale har kroppen vært roligere, pusten dypere og tankene klarere. Ved et par anledninger har jeg også fått et ”rush” i form av opplevelsen av plutselig tilgang på oksygen til kroppen. Dette har gitt en veldig tydelig fornemmelse av å bli oppkvikket. Søvnproblemer har jeg blitt behandlet for siden tidlig i tenårene, uten noen forbedringer. I etterkant av et par av TRE-øvelsene har jeg hatt tyngre søvnopplevelser, hvor jeg har opplevd å være mer utvilt om morningen. Jeg kommer til å fortsette en rolig utforskning av TRE som verktøy, i kombinasjon med samtaleterapi og medisinering. TRE er selvsagt et verktøy alle kan ha glede av, men jeg har stor tro på at dette kan bli en metode som også vil kunne benyttes med gode resultater innenfor helseinstitusjonene.

– Toppleder og gründer

mann tenker tegnede tanker ut av hodet
At hjernen går på høygir er et vedvarende ”mykt traume” som setter spor i hele kroppen. Det finnes utallige andre måter livet setter spor i oss. Alle som er nysgjerrige på seg selv vil kunne lære mye fra Trauma Release Exercises.

Trauma Release Exercises (TRE) er en metode som er beskyttet både med copyright og som varemerke. Magnus Andersson, gestaltterapeut under utdanning, er sertifisert til å undervise TRE.

Mine klienter kan velge å lære TRE som del av terapien. Du kan også komme bare for å lære øvelsene uten å være klient hos meg. Det koster i så fall 1200 kroner (90 min, inkluderer en enkel beskrivelse av øvelsene). Men jeg anbefaler at du lærer øvelsene som del i et terapeutisk forløp eller i alle fall gjør dem sammen med meg flere ganger.