Transpersoner

transpersoner, transvestitter, transseksuelle, kjønnsidentitet

Ja, kjært barn har mange navn, og noen av navnene vekker kanskje sterke følelser. Begrepene står likevel på toppen av siden for at det skal være klinkende klart at jeg vender meg til mennesker som uttrykker et kjønnsmangfold. Like klart skal det være at jeg som terapeut ønsker å se deg for hvem du er, slik du uttrykker deg selv, og jeg er ikke interessert i å redusere deg til et begrep.

En annerledes gestaltterapeut

Jeg har en sterk personlig interesse av og erfaring med mennesker som uttrykker kjønn utenfor normene. Jeg er også godt kjent med tanker og teorier rundt kjønnsidentitet. Mitt terapirom skal være en trygg plass der alle får lov til å være og uttrykke seg selv. Min erfaring med transpersonligheter gjør at jeg kan møte, spørre og være sammen med deg uten at du trenger å forklare hva det grunnleggende sett handler om. Jeg ser heller ikke noe sensasjonelt i kjønnsoverskridende uttrykk, så dermed håper jeg at det kan føles naturlig og normalt å treffe meg.

Finn ditt uttrykk

Gestaltterapiens verktøy er fabelaktige for å hjelpe deg til å nå ditt potensiale. Jeg håper å være sammen med deg for å utforske hvem du er. Dette gjør vi gjennom samtaler og såkalte «eksperimenter», alt avhengig av hvor i din prosess du er og hva som passer din personlighet. Gestaltterapien kan altså hjelpe deg med langt mer enn «problemer» og diagnoser. Den er en utforskende terapiform, som hjelper deg å se hvordan du tar plass i verden. Jeg ønsker også sammen med deg å prøve ut forskjellige og kanskje nye måter å uttrykke deg på.

Identitet og relasjoner

Å utfordre kjønnsnormene kan ha sin pris, både personlig/psykologisk og sosialt. Kanskje du opplever en identitetskrise, manglende aksept på hjemmefronten, eller du kjenner på skam eller andre tunge følelser. Gjennom å gå i gestaltterapi kan du få større klarhet i din egen identitet og ditt følelsesliv.

Gestaltterapi er en relasjonell terapiform og vi tenker at vi mennesker blir til i møte med andre (du trenger ikke å være sammen med andre for å forme «ditt relasjonelle jeg», men det kan eksempelvis handle om forventninger du tenker at andre har til deg eller som du har til deg selv). Det betyr at vi utforsker hvem du er gjennom å utforske relasjonen vi bygger i terapirommet. Det betyr også at vi ser på deg og din identitet som et produkt av dine relasjoner til mennesker som betyr noe for deg. Dessuten vil jo dine forestillinger om hva andre tenker influere hva du tenker om deg selv.

Arbeid med kropp

Noe av hva jeg syns er interessant med gestaltterapien er hvordan den tar høyde for at kropp og sinn henger sammen. Allerede før jeg kom til gestaltterapien har jeg jobbet med å hjelpe mennesker til å ta plass i sin egen kropp. Jeg har undervist tango i ti år, har en omfattende pilatesutdanning fra Toronto, jeg er meditasjonslærer og har meditert i mange år, og jeg har tatt en lang rekke danseklasser i forskjellige sjangere. For meg handler dette arbeidet om langt mer enn å lære mennesker dansetrinn eller å bli kjent med kjernemuskulaturen. Min dypeste interesse ligger i hva bevegelse gjør med oss mennesker (jeg foreslår ikke at vi skal trene pilates eller å danse tango i terapirommet, men jeg er åpen for det også). Jeg er opptatt av hvordan du beveger deg på en måte som er naturlig for deg. Og hva gjør det med deg å lukke eller å åpne musklene rundt brystet? Hva skjer om du sitter med beina i kryss, synker sammen eller retter på deg? Hvordan puster du? Hva erfarer du om du tar litt lenger, kortere, raskere eller mer langsomme trinn? Og ikke minst, hva skjer med deg når du uttrykker din identitet gjennom å kle deg i ikke-kjønnsnormative klær?

Terapi utenfor terapirommet

Hvis du ønsker det kan vi etterhvert utvide terapirommet til en kafé eller en tur i Frognerparken. Men dette styrer du selvfølgelig selv. Jeg sier ikke at det er et mål å treffes i offentligheten, og jeg ønsker uansett å bli kjent med deg i terapirommet først.

Velkommen i gestaltterapi

  • Du er velkommen å komme i terapi ikledt den personaen du selv ønsker.
  • Terapien finner sted på Majorstua og det koster kun 400 kr/55 min (jeg er gestaltterapeut under utdanning). Se kontaktsiden for detaljerte priser.
  • Jeg har skyldigheter og plikter som behandler etter Lov om alternativ behandling. Taushetsplikten er blant disse skyldighetene.
  • Jeg er studentmedlem av Norsk gestalt forening, og jeg er forpliktet å følge deres etiske prinsipper.
  • Jeg er forsikret gjennom Norsk gestaltinstitutt.
herresko og damesko som symbol for transpersoner

Jeg samarbeider med

transpersoner stensveen ressurssenter logo

Utforskende terapeut

En gammel plakat med terapeuten og hans tangopartner

transpersoner queer plakat