Litt teori

Dette er kun et utkast. Mer informasjon kommer.

Gestaltterapiens røtter

Terapien ble opprinnelig utviklet av ekteparet Fritz og Laura Perls, som henholdsvis var psykiater og psykolog, og den har en lang rekke influenser. Den eksistensielle filosofien gir tro på at mennesket har iboende ressurser til å møte og håndtere sine problemer, og hele gestaltterapien kan ses som del i den humanistiske psykologien (Carl Rogers). Terapiformen har også influenser fra bl.a. østlig filosofi, meditasjon, moderne teater, psykodrama og mye mer.

Relasjoner og fenomenologi

Gestaltterapeuten er et medmenneske som sammen med deg hjelper deg å oppdage ditt tema. Det betyr at terapeuten går inn helt åpent og prøver å se «fenomenologisk» på ditt tema, dvs. gjennom å beskrive og oppdage uten å dømme eller å ha formeninger om hvordan du burde løse et problem. Det kan være frustrerende å ikke få en løsning på problemene, men du kommer sjelden videre hvis du ikke finner løsningen i deg selv. Det betyr på ingen måte at gestaltterapeuten melder seg ut og legger alt i dine hender. Tvert imot! Gestaltterapeuten å delta, å dele, å ta del, å være en som støtter, utfordrer og betrakter. Terapeuten prøver å være en aktiv ledsager slik at vi sammen kan oppdage hva som er sant for deg.

Her-og-nå

Her-og-nå står også sentralt i gestaltterapien. Noen misforstår dette til at vi ikke kan snakke om fortiden. Men vi holder oss til hva som har verdi for oss her-og-nå, og hvis vi arbeider med din historie så er det dine reaksjoner her-og-nå som er både inngangen til historien og det vi egentlig jobber med.

Hele deg

Gestaltterapeuten hjelper deg til å bli bedre kjent med hvordan du møter deg selv, dine medmennesker og ulike hendelser. Du får hjelp til å integrere hjernens grovt sett tredelte måte å møte verdenen på. Vi tenker, føler og fornemmer, og det er kun når disse tre er integrerte at vi faller til ro. Gestaltterapiens styrke er å hjelpe deg til å gi språk til fornemmelsene, som ofte er den mest neglisjerte delen av vårt sanseapparat. Vi vet jo ofte hva løsningen på våre problemer er (tren mer, få opp humøret, ikke tenk så mye på fortiden, etc.), men er det ikke først når vi oppfatter, føler og fornemmer ting annerledes at en forandring kommer til stand?

Her finner du en mer teoretisk artikkel om gestaltterapi:

vei gjennom skog, vakkert mindfulness

Tre forutsetninger for gestaltterapi

Gestaltterapi vil se ganske forskjellig ut avhengig av hvem klienten er og hvilke behov klienten har. Terapeutens kompetanse og bakgrunn er også viktig, fordi terapeuten er en ledsager som går sammen med klienten mer enn at terapeuten er en utenforstående ekspert med løsninger og forklaringer. Dermed er relasjonen mellom klient og terapeut helt essensiell i gestaltterapien. Det betyr imidlertid ikke

Les mer »