barn med åpen munn leser bok, intelligent unge

Er barna dine glupere enn du er?

Intelligens er kanskje ikke et vesentlig tema i gestaltterapien, men det er likevel et meget interessant tema. Mest sannsynlig er barna dine glupere enn du. Helt fram til 80-tallet trodde man at intelligens var noe fast og uforanderlig, og tanken på at et helt samfunn kunne høyne sitt intelligensnivå var så absurd at det ikke …

Er barna dine glupere enn du er? Les mer »