Parterapi med to terapeuter

Par i terapi

Det finnes mange grunner til å ha parterapi med et par, og ikke bare en individuell terapeut. Noe helt åpenbart er at det oppstår en symmetri i relasjonen mellom dere og oss som terapeuter. Dere er et par, og vi er et par (men vi er kollegaer, og ikke et kjærlighetspar).

Som terapeuter er vi oppmerksomme på at det alltid er paret som går i terapi. Likevel, paret består av dere som individer, og kanskje en av dere opplever å få bedre kontakt med terapeuten enn den andre. I slike tilfeller er det også fint at vi er et par som møter dere.

Gestaltterapeutiske intervensjoner – altså ting vi gjør i terapien

Når vi er to terapeuter kan vi gjøre andre ting enn en enkelt terapeut kan gjøre. Her er et eksempel på hvordan parterapien kan se ut:

  • Dere får snakke sammen om noe. Det kan være en konflikt eller det kan være noe helt hverdagslig.
  • Etter en stund snakker vi terapeuter sammen om hva vi så og hørte, og dere bare lytter. Vi kan samtale om det med forskjellige fortegn. Det kan eksempelvis være at vi leter etter ressurser eller utviklingspotensial hos dere. Vi prøver å gjøre det fenomenologisk, som betyr at vi beskriver det vi ser og hører uten å vurdere eller å tolke.
  • Vi spiller bollen tilbake til dere, og dere får samtale om hva dere har hørt oss si om dere. Det kan være sterkt å høre en samtale om sin egen samtale, og mange ser sin kommunikasjon i et annet lys på denne måten.
  • Etter hvert finner vi ett tema vi blir ekstra nysgjerrige på (på gestaltisk heter det at en figur dannes). Det kan være både noe dere gjør godt eller det kan være en utfordring. Legg merke til at vi like gjerne kan jobbe med en ressurs dere allerede har i relasjonen. Dette kan ofte være minst like nyttig i en parrelasjon som det er å ta tyren ved hornene.
  • Vi designer så et eksperiment for at dere skal få utforske denne utfordringen. Hvordan eksperimentet ser ut avhenger helt av hva dere har tatt opp, men det kan være så enkelt som å lytte uten å svare, å snakke bare om følelser uten forklaringer, å lære å snakke helt fra eget perspektiv uten å trekke inn den andre, å sitte helt i stillhet sammen, å se på hverandre, å holde hverandre, eller noe helt annet.

NB! Dette var kun et eksempel på hvordan terapi med to terapeuter kan se ut. Gestaltterapien er på ingen måte bundet til kun dette. Vårt mål er uansett å møte dere som dere er og der dere er, og la terapien utformes etter hva dere tar med inn i terapirommet.

Heteroseksuelle par

For mange heteroseksuelle par kan det oppleves som en fordel at det er både en mann og en kvinne i rommet. Gestaltterapien hviler vi på den fenomenologiske metoden. Litt enkelt sagt betyr det at vi prøver å se dere uten fordommer og med nysgjerrig åpenhet. Likevel, gestaltterapeuter har også vokst opp i vårt samfunn med alt det betyr av normer vi har fått med oss om kjønn. Mye av dette er ubevisst, så det kan være at vi likevel behandler dere forskjellig. Og ikke minst går det jo den andre veien. Kanskje dere møter oss terapeuter forskjellig fordi en av oss er mann og den andre er kvinne. Noen føler helt klart at de ønsker en av samme kjønn å vende seg til i terapien.

Homofile og andre typer relasjoner

Vi møter alle som de er. At vi i forrige avsnitt tok opp heteroseksuelle par er fordi vi framstår som et slikt, og dermed oppstår lett en speiling mellom oss og dere som par. Men verktøyene vi har til rådighet kan brukes like godt for homofile par, for en forelder som ønsker å bli bedre kjent med sitt barn, for polyamorøse eller for nære venner som ønsker å se på deres relasjon i terapeutisk øyemed.

Klartenkt og konstellasjoner

To terapeuthoder kan være bedre enn ett. Noen ganger ser vi ikke åpenbare ting fordi det er så, ja, nettopp åpenbart. Vi kan også lage forskjellige konstellasjoner i terapirommet, selv om det altså alltid er paret som er viktigst.

Det finnes sikkert mange andre gode grunner til å få parterapi fra et par, men det viktigste er bare at dere kjenner etter hva som føles riktig for dere – terapi fra en enkelt terapeut eller fra et par. Det kan jo også være et spørsmål om hva lommeboka tåler også.

Parterapeutene

ann-kunish-gestaltterapeut-oslo

Ann Kunish

Gestaltterapeut, coach og kul dame
Les mer om Ann her: Ann Kunish
gestaltterapeut-oslo-magnus-andersson.jpg

Magnus Andersson

Gestaltterapeut, tangolærer og nysgjerrig
Les mer om Magnus her: Magnus Andersson