Varhetssoner

Gestaltterapien begrep om varhetssonene stammer fra Perls bok Gestalt therapy verbatim. Begrepene sorterer varheten i tre nivåer.

Indre sone

Dette er hva vi direkte fornemmer i en situasjon. Det kan være at vi trekker sammen kroppen, kjenner en klump i magen eller halsen, at pulsen går opp eller at kroppen føles tung. Kort og godt handler dette om den direkte opplevelsen eller fornemmelsen av situasjonen/feltet vi befinner oss i.

Ytre sone

I gestalt ser vi mennesket som relasjonelt. Vi tenker at vi blir til i møte med andre. Ytre sone består av alt vi kan fornemme fra omverdenen. Det er hva som blir sagt og gjort rundt oss, og de mer konkrete deler av en situasjon. Det handler altså ikke bare om mennesker, men om lukt, lys, temperatur, etc.

Mellomsonen

Mellomsonen er vår fortolkning av indre og ytre sone. Det kan være tanker om hva som blir sagt og gjort (ytre sone) eller det kan være at vi gir navn til fornemmelsen vi har, sånn at det som syder og bobler i brystet kanskje blir kalt for uro, angst eller forelskelse.

Se også «varhet»

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *