Arkiv: Ordbok

Description.

Ego

Se «selvet»

Id

Se «selvet»

Kontaktgrense

I verket som først definerte gestaltterapien, Gestalt therapy. Excitement and growth in the human personality, skriver Perls, Hefferline og Goodman: «Experience occurs at the boundary between the organism and its environment, primarily the skin surface and the other organs of sensory and motor response.» (Perls, Hefferline, & Goodman, 1994, s. 3) Kontaktgrensen kan dermed defineres …

Kontaktgrense Les mer »

Kreativ tilpasning

Kreativ tilpasning peker til hvordan vi håndterer og har håndtert konkrete situasjoner i livet. Et eksempel kan være at et barn prøver å gjøre seg usynlig for å ikke gjøre foreldrene sinte. I gestalt tenker vi at handlingen var det beste barnet kunne gjøre i situasjonen, noe som leder til at vi ikke tenker en …

Kreativ tilpasning Les mer »