Terapi online – Skype eller telefon

Noen ganger passer det ikke å komme til terapeuten. Det kan være at du bor langt vekk fra en terapeut eller at du kjenner den lokale terapeuten. Kanskje du sliter så mye at det er vanskelig å gå fra hjemmet ditt eller kanskje du har et sterkt ønske å gå i terapi hos meg. I så fall tilbyr jeg terapi online.

Noen klienter som bor i Oslo velger å ta enkelte timer på Skype. Det kan være fordi klienten eller jeg er på reise eller at det er vanskelig å gå ut av leiligheten grunnet eksempelvis sykdom eller sosial angst.

Skype

Vi bruker Skype eller i sjeldne tilfeller telefon. Jeg har faktisk hatt en som ønsket terapi på mail, og vi fikk det til.

Å ses eller å ikke ses

Det aller beste er om vi kan innlede terapirekken ved å ses, men om du er i umiddelbart behov av terapi og befinner deg langt vekk fra meg eller om du ikke tør å gå ut så begynner vi på Skype. Får du til å treffe meg i terapiforløpet er det bra, men det kan også være at vi aldri ses ansikt til ansikt.

Hvorfor er det bedre å ses?

Det korte svaret er at vi ser hverandre bedre, både billedlig og bokstavelig. I terapirommet er blikket levende, jeg kan gi deg et papir for å tørke tårer, jeg kan legge merke til om du er anspent, og kanskje du kan føle både nærvær fra meg og eventuelt om jeg mister konsentrasjonen av og til. I terapi er det lett å tenke at alt handler å snakke om Problemene, men i gestaltterapi tenker vi heller at det handler om hva utfordringene gjør med deg. Det kan være at du forteller om noe vanskelig og ved et bestemt tidspunkt gir du slipp på en anspenthet og puster ut lenge. For noen kan det være sterkt at jeg legger merke til dette. Det kan være sånn at når jeg sier «…og der pustet du ut…», så blir din opplevelse mer ekte, på en måte. Noen har sett at du har gitt slipp på noe. Noen har vært et vitne til en prosess du har vært igjennom. Jeg håper å kunne legge merke til slikt også når vi ses på skjerm, men det er ikke like enkelt.

At det er bedre å ses billedlig har å gjøre med at det er noe magisk ved å være sammen med et annet menneske. En helt vesentlig del i terapien er jeg ofte er den du har fortalt mest til, og du har gjort det mest usensurert. Ofte trenger jeg ikke å si stort mer enn at jeg bare sitter med deg og lytter. Min erfaring er at dette blir sterkere når vi sitter i samme rom.

En annen grunn til at det er enklere å ses er at det er lettere å gjøre hva vi kaller «eksperiment» på gestaltterapispråket. Men også dette kan vi få til på Skype. Det meste i terapien vil uansett se ut som en ganske alminnelig samtale der jeg ber deg legge merke til ting og jeg spiller tilbake hvordan jeg opplever situasjonen – både i vårt virtuelle terapirom og hvordan jeg reagerer på hva du sier.

Terapi online nå

Jeg kunne si mye mer om dette med terapi online, men jeg tror at du selv vet om du har behov for det eller ikke, uansett jeg sier mye eller lite her. Så: Har du behov for terapi online er det bare å ta kontakt så setter vi opp en time.