Mindfulness og meditasjon

Jeg har valgt å gi meditasjon og mindfulness en egen side for å markere at det er noe som er meget viktig for meg. Dessuten var Fritz Perls, den viktigste av grunnleggerne av gestaltterapien, meget fascinert av Zen-praksis og -meditasjon. Jeg jobber som meditasjonslærer og gir privatundervisning og kurs.

blomst, mindfulness

Meditasjon/mindfulness og gestalt

Meditasjonen er for så vidt ikke en integrert del av gestaltterapien, men vi gjør gjerne såkalte «awareness-øvelser» (beklager det dårlige norske ordet) og andre eksperimenter som krever sansevarhet. Øvelsene ligner på hva vi gjør i meditasjonen. Mindfulness handler om å være oppmerksom, ikke bare når du mediterer, men når du går, arbeider, drikker, tenker, elsker, ja, i alt du gjør. I gestaltterapien jobber vi med oppmerksomhet. Det kan være oppmerksomhet på ytre ting, på følelser, tanker eller fornemmelser.

Verdens enkleste praksis

Bli sittende slik du sitter nå og bruk et øyeblikk på å observer pusten din. Du trenger ikke å forandre den. Bli med den i noen åndedrett. Med mindre du konsentrerer deg på at den ikke skal endres vil den bli forandret, og du vil mest sannsynlig oppleve mer avslapping og ro. Var det enkelt? Alle meditasjons- og mindfulnessøvelser handler om å rette oppmerksomheten et sted, og de er like enkle som denne. Det vil imidlertid ikke alltid være like avslappende. Meditasjon og mindfulness lærer oss å være med alle våre opplevelser – ikke bare de vi er vant til å kalle behagelige. Det vil imidlertid bli lettere og lettere, og du lærer å relatere annerledes til ting jo mer du praktiserer.

Meditasjon- og mindfulnessformer jeg underviser

Jeg har drevet med forskjellige typer av meditasjon og mindfulness. I undervisningen bruker jeg stort sett teknikkene fra MBSR (mindfulness based stress reduction, eller, mindfulnessbasert stressreduksjon), men jeg trekker også inn andre øvelser/teknikker. I tillegg til min utdanning som mindfulnessinstruktør er jeg sertifisert Mind Calm-coach. Som lærer handler det om å ha mange nok øvelser til å finne hva som passer for individet, og dessuten ser jeg en stor terapeutisk verdi i øvelsene jeg bruker. Jeg har meditert med Acem i noen år og mange år med ascension-meditasjon innen The Bright Path. Disse erfaringene tar jeg med meg også når jeg underviser teknikkene jeg nevnte.

Meditasjon/mindfulness – for hvem?

Uansett du er bare er nysgjerrig eller sliter med livet er meditasjon og mindfulness for deg. Det handler om langt mer enn å slappe av. Isteden er det om å bli enda mer nærværende i hvert eneste våkne øyeblikk. Gleden får klarere farger og du blir mer handlekraftig. Vi lærer oss også å komme fri fra grublerier om problemer og våre relasjoner til andre forandres. Meditasjon og mindfulness er noe alle kan gjøre – alltid – for å høyne livskvaliteten.

Ikke MBSR

Jeg har en 14 måneder lang utdanning som mindfulnessinstruktør, men jeg valgte en annen utdanning enn MBSR (utdanningene er like lange og omfattende). Grunnen til at jeg valgte noe annet er for å være fri i mitt undervisningsopplegg. Hvis jeg har en kursrekke med MBSR må jeg følge det standardiserte opplegget. Jeg ønsker derimot å kunne møte behovene fra deltagerne (gjelder både innhold på undervisningen og hvordan vi bruker øvelsene) og jeg ønsker å kunne trekke veksler på min lange erfaring med meditasjon, tango, arbeid med mennesker, og andre erfaringer jeg har. Jeg vil ha frihet til å trekke inn andre øvelser enn de «godkjente», enten som en spontan reaksjon på hva som oppstår i gruppen eller fordi det er ting jeg brenner for å formidle. Jeg prøver på ingen måte å baksnakke MBSR med dette. MBSR er et genialt opplegg. Jeg ønsker bare å kunne bruke meditasjon og mindfulness på min måte, og å ha frihet til å tilpasse det til terapien.

Sagt om min undervisning

Flott! Veldig bra! Dette fungerer fra første instruks.

– Kristen, vice president i risk management

Jeg opplevde en veldig tilstedeværelse fra deg. Og det i seg selv er fantastisk frigjørende og helende. Jeg opplevde aksept, ro og et oppriktig ønske fra din side om å hjelpe. Og en unik evne til å se utfordringen uten å analysere den i stykker. Det var befriende enkelt og det er noe av det som er så fantastisk.
Du har så mange sterke sider! Noe av det jeg kan nevne: tilstedeværende, lyttende, spørrende. Inspirerende. Du kan både «føre og bli ført»; lytte og prate, ta styring og la deg bli ført av sted. (ref. Tango). Denne sensitiviteten og samspillet med den andre er fantastisk å ha med seg i rollen som terapeut. I tillegg er du ekspressiv; du uttrykker deg både verbalt og med kroppsspråk – noe som gjør det lett å forstå det du forklarer.
Det mest interessante er effekten jeg har hatt i etterkant. Jeg føler meg så veldig rolig, harmonisk og avslappet. Dette er virkelig massasje for tankene og følelsene!
Etter behandling og samtale med deg i går, har jeg vært som i en rolig ekstase. Fremdeles! Det er fantastisk og jeg har virkelig troen på deg og det du driver med!
Tusen takk til deg for fantastisk opplevelse og verktøy som gjør at livet blir enklere og mer levende!

– Psykologistudent som jobbet flere år i næringslivet  

Jeg har hatt erfaring å jobbe sammen med Magnus flere ganger der han bruker øvelser for å forankre kursdeltagerne i her-og-nå, og resultatene har vært forbløffende. Jeg har sett forsiktige personer stå foran en gruppe med autoritet som en råbarket leder, jeg har vært vitne til dype menneskemøter hvor ordene bli overflødige, og jeg har hørt kursdeltagere si at de ikke lenger skjønner hva prestasjonsangst skal være bra for.Magnus har dessuten en varm utstråling som gjør at det er enkelt å føle seg trygg sammen med ham. Hans aller største styrke er hans skarpe hode. Han skjønner rett og slett ”strukturen” til nærværet – noe han har brukt år til å lære å kjenne bedre gjennom sin meditasjonspraksis. Han har derfor en sterk evne til å se hvor den enkelte kursdeltageren befinner seg, og han kan gi dem de mest passende øvelsene slik at de får verktøy til å finne trygghet og nærvær i seg selv – selv om det stormer på og rundt dansegulvet eller i livet.

– Anne Marit Ligaard, landets vakreste tangodanser på inn- og utsiden. Hun har jobbet sammen med Magnus i syv år.

Tack för den otroligt fina kursen (…) Hoppas få lära mig mer för det var beroendeframkallande.

– Eva, pensionär och tidigare banktjänsteman

When I made the appointment with you I wanted to address an on-going problem I had with my knee which does not have any medical reason for being painful.
I found the technique you used very useful for addressing a root cause to my current behaviours and feelings about various things. It really made me think and I hope to experience positive changes as a result.I found you very professional and patient, I instantly felt comfortable working with you and able to open up about my personal feelings and experiences.
Thanks

– Kate Young, NLP Practitioner, Life Coach, Hypnotherapist and Hypnobirth Practitioner

Jeg opplever at jeg har mer tålmodighet i min hverdag. Jeg har blitt mer bevisst på at ro, hvile og pusterom er viktige ingredienser som jeg må rydde plass til i mitt liv for å øke min livskvalitet, samt for at jeg skal kunne være en bedre person i møte med de rundt meg. Jeg tror også at jeg har blitt bedre på å prioritere oppgaver/gjøremål i løpet av en dag. Blitt mer bevisst aktiviteter som gir meg overskudd i hverdagen min. Tror ikke jeg lyver hvis jeg sier at jeg har blitt en gladere person.

– Tverrfaglig spesialist i psykisk helse og rus, 37 år Fra evaluering av 8-ukerskurs

Jeg syns du er en fantastisk lærer og gruppeleder. Jeg får masse ut av hver eneste kurskveld. Nøkkelen for meg er at du på en flott måte kombinerer det å formidle kunnskap, dele engasjement og egne erfaringer gjennom praksis og bruke de medmenneskelige kvalitetene du har. Det gjør at du ikke bare snakker til hodene våre, men møter oss på flere plan og som hele mennesker.

– Forlagsredaktør, 49 år

Du, Magnus er en strålende kursleder og fasilitator. Du er suveren på å gi verdifulle perspektiver til våre erfaringer og sette det vi bidrar med inn i en ramme som handler om mindfulness. Du har en veldig behagelig fremtoning, er full av visdom og kjærlighet og deler av deg selv og dine erfaringer. Ikke minst er det tydelig at du lever ut eller i det du snakker om på kurset, du er virkelig til stede. Du evner å skape trygghet og et fortrolig rom som åpner for at vi kan dele av oss selv, og bare innenfor de rammene som vi selv er komfortable med. Du har også en veldig fin måte å lede oss igjennom meditasjonene på, og bare å høre stemmen din på lydfilene setter meg i en meditativ tilstand. 🙂

– Ine, seniorkonsulent

blomst, mindfulness

Jeg gir privatundervisning, kurs og organiserer spesielle events.
www.meditasjon-oslo.no