Greg McKeown, essentialism

Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less

En inspirerende bok om å finne ut av hva som er viktigst for deg, konsentrere all energi på å få det gjort, og å eliminere alt annet. Boken handler både om jobb og privatliv.