Er barna dine glupere enn du er?

barn med åpen munn leser bok, intelligent unge

Intelligens er kanskje ikke et vesentlig tema i gestaltterapien, men det er likevel et meget interessant tema.

Mest sannsynlig er barna dine glupere enn du. Helt fram til 80-tallet trodde man at intelligens var noe fast og uforanderlig, og tanken på at et helt samfunn kunne høyne sitt intelligensnivå var så absurd at det ikke var verd å forske på. Slik tenkte imidlertid ikke en mann som hette Jim (James Robert) Flynn.

Nederlandske rekrutter

Et avgjørende ledd i Flynns forskning var tester som nederlandske rekrutter måtte gjennomføre, nemlig å løse Ravens matriser. Disse regnes for å være gode indikatorer på generell kognitiv evne. I 1952 var det 31 % som klarte flere enn 24 av de 40 matrisene. Ti år senere var det nesten dobbelt så mange, nemlig 46 %. I 1972 var det 63 % som klarte det og i 1981/82 var det 82 % som klarte dem. Sagt på en annen måte, i 1952 var det de færreste som klarte flere enn 24 matriser, men bare 30 år senere var det en bred majoritet som klarte samme oppgave.

Flynn-effekten

At intelligensnivået går opp, og at det gjør det med omtrent tre poeng per tiår, er blitt kalt for Flynn-effekten, etter Jim Flynn. Effekten er selvfølgelig blitt debattert av mer eller mindre kyndige personer, og noen vil trekke teorien i tvil. Noen gjenkommende argumenter for at intelligensnivået går oppover er at vi omgir oss med flere abstrakte symboler, og disse står sentralt i intelligenstestingen. Med en generelt bedret økonomi er det også flere og flere som får tid til å utvikle sin og sine barns intelligens, og det til den grad at det altså er sannsynlig at dine barn er glupere enn du er.

Les mer/referanser/litteraturliste

Johan Norberg, Hjärnrevolutionen. Varför din intelligens påverkar allt du gör – och allt du gör påverkar din intelligens. Stockholm 2012: Natur och kultur, s. 94.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *