Coaching

Hva er forskjellen mellom coaching og terapi?

Metoden som brukes i gestaltterapi og gestaltcoaching er lik. Den er basert på gestaltpsykologi og de filosofiske retningene eksistensialisme og fenomenologi. Coaching har ofte en terapeutisk virkning, men begrenser seg som regel til jobbrelaterte spørsmål. Coaching kan være aktuelt hvis du er midt opp i en endringsprosess, opplever konflikter eller vanskelig kommunikasjon på jobben, eller ønsker å utforske din fremtid i arbeidslivet. Vi kan ikke løse problemer som hører til din arbeidsplass, men coaching kan gi deg støtte til å bli klar over egne behov, kommunisere tydelig og beholde roen selv i stressende situasjoner.

Coaching kan også være nyttig i forbindelse med kortvarige situasjoner eller prosjekter i privatlivet. Noen har for eksempel kommet til meg fordi de trenger støtte til motivasjon for å løpe maraton, noen trenger å ta et valg angående en flytteprosess og noen sliter med intervjuprosessen.

Terapi er en mer omfattende prosess der vi jobber bredere og går i dybden. I coaching vil vi for eksempel ikke jobbe med hendelser i barndommen eller traumer.

ann-kunish-gestaltterapeut-oslo

Ann Kunish

Gestaltcoach MGPO og Gestaltterapeut under utdanning

Det er kun Ann som har utdanning som coach. Mange som går i terapi hos Magnus tar opp spørsmål om jobben samt mål og mening med livet. Vi bruker gestaltverktøyene for å utforske utfordringene, men om du ønsker å gå til en med coach-utdanning er det Ann du skal gå til.

Les mer om Ann Kunish her: Ann Kunish