Gestalt – teori

vei gjennom skog, vakkert mindfulness

Tre forutsetninger for gestaltterapi

Gestaltterapi vil se ganske forskjellig ut avhengig av hvem klienten er og hvilke behov klienten har. Terapeutens kompetanse og bakgrunn er også viktig, fordi terapeuten er en ledsager som går sammen med klienten mer enn at terapeuten er en utenforstående ekspert med løsninger og forklaringer. Dermed er relasjonen mellom klient og terapeut helt essensiell i …

Tre forutsetninger for gestaltterapi Les mer »

isfjell som symbol på bevissthet

Humanistisk psykologi

Gestaltterapien kan ses som en form av humanistisk psykologi. For å forstå hva den humanistiske psykologien handler om må vi først vite noe om de to hovedgreinene i pyskologien på begynnelsen av 1950-tallet. Psykodynamisk psykologi Den psykodynamiske teorien (Freud og Jung) ble etablert helt i begynnelsen av 1900-tallet. Gjennom å undersøke et menneskes historie/barndom mente …

Humanistisk psykologi Les mer »