parterapi bok zinker in search of good form

In search of good form. Gestalt therapy with couples and families

Av: Joseph C. Zinker

Jeg ønsker inderlig at jeg kunne snakke varmt om denne boken, men det er dessverre vanskelig. Likevel er den så pass viktig at jeg ønsker at den skal stå i min virtuelle bokhylle. Joseph Zinkers In search of good form er en av de aller viktigste bøkene i litteraturen om gestaltterapi som tar opp parterapi og familieterapi. Den er et forsøk på å bruke gestaltteorien som Zinker var med på å utvikle i den såkalte Clevelandskolen.

Parterapi men ikke for par

Med mindre du er gestaltterapeut bør holde deg unna boken. Dette er ikke en selvhjelpsbok for par. Den er ikke en god innføring i gestaltterapeutisk teori, og den gir ikke særlig mye mening som håndbok i parterapi med mindre du altså har gestaltteorien under huden. Så, resten av teksten er for deg som er gestaltterapeut eller i alle fall godt kjent med gestaltteori. Følgende er noe av hva Zinker tar opp i boken.

Teori

I gestaltterapien bruker vi som kjent feltbegrepet selv for å forstå intrapsykiske fenomener. Zinker bruker både feltbegrepet og han snakker om «system» for å beskrive hva som skjer i par og familier. Innenfor familie- eller parsystemet finnes subsystemer, som i en familie kan bestå av par, barna, etc., og i paret består subsystemene åpenbart av individene. Zinker ser det som vesentlig å se hvordan både hovedsystemet og subsystemene etablerer sine grenser både mot omverdenen og mot hverandre.

Fra innhold til prosess

Som alltid i gestaltterapi legger vi større vekt ved prosess enn ved innhold. Zinker kommer med den påminnelsen mange ganger. Heller enn at som terapeut bli stående i midten av et par som prøver å løse en uenighet, altså å prøve å hjelpe dem med å løse problemet, inspirerer Zinker oss til å se hvordan paret snakker om sin utfordring. En vesentlig terapeutisk intervensjon Zinker kommer tilbake til mange ganger er å la paret snakke innbyrdes om sine utfordringer. Terapeuten kan så hjelpe paret til å eksempelvis se at de projiserer på den andre og kommer med anklager. Intervensjonen kan så gå videre til noe så enkelt som å be de i paret gjenta hva den andre sier, fordi når de går til projeksjoner og anklager har de neppe hørt hva den andre har sagt.

Kontaktformer og kontaktsyklus hos par

Parterapi er komplisert fordi summen av en interaksjon er langt større enn delene. Når to mennesker befinner seg på ulike steder i kontaktsyklusen skapes synergieffekter, på godt og vondt, som er meget kompliserte. Ikke bare har vi å gjøre med at det kan være vanskelig å helt skjønne hvor paret befinner seg, men der er jo også de to subsystemene, altså individene, som utgjør paret. Zinker prøver gjennomgående å sette ord på og å se hvor i kontaktsyklusen et par befinner seg. Kontaktformene brukes dessuten i boken for å beskrive helt hva som skjer i paret og i individene, og helt spesifikt brukes kontaktformene for å beskrive hvordan en kontaktsyklus ikke flyter fritt.

Annen teori

Zinker tar opp mange andre teoretiske begreper og prøver å sette det i perspektiv av par (eksemplene i boken handler primært om par – men han har et kapittel om familieterapi også). Det handler eksempelvis om polariteter, om å gi fenomenologisk tilbakemelding, om å la figurer oppstå, og mye mer.

Les noe annet om parterapi

Gestaltterapi er per definisjon alltid relasjonell. All teori handler om hvordan mennesket er i relasjon til andre. Derfor er det mye annen litteratur jeg heller leser enn denne boken av Zinker. En slik er hans klassiker Creative process in gestalt therapy.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *