parterapi bok av Gary Chapman, Kjærlighetens fem språk

Kjærlighetens fem språk

Av: Gary Chapman

Når en klient bringer opp relasjoner, og særlig når det handler om klientens plass i relasjonen, snakker vi ofte om Gary Chapmans De fem kjærlighetsspråkene. Bokens grunntanke er like elegant som den er anvendelig. Forfatteren snakker om fem forskjellige «kjærlighetsspråk», og alle har vi et hovedspråk. Når vi uttrykker kjærlighet gjør vi det gjerne i vårt eget kjærlighetsspråk, og når vi tolker andres (kjærlighets)handlinger gjør vi det ofte med vårt eget kjærlighetsspråks fortegn. Kjærlighetsspråkene er:

  • Anerkjennende ord
  • Tid for hverandre
  • Tjenester
  • Gaver
  • Fysisk nærhet

Et eksempel

Språkene er uavhengig kjønn, men la meg likevel gi et kjønnsstereotypt eksempel.

Hun maser på at han er fraværende når han vasker bilen, og han blir sur.

Med kjærlighetsspråkene kan man si at hun trenger kvalitetstid fra ham for å føle seg elsket. Han uttrykker sin kjærlighet gjennom å gjøre tjenester, men når han gjør det så fjerner han seg også fra henne og hun får ikke det hun trenger. Han føler seg, på sin side, tråkket på fordi hun ikke anerkjenner hans kjærlighetsuttrykk. Han vasker ikke bare bilen for seg selv, men han gjør det for å ta vare på relasjonen og husholdningen.

Chapman gir et språk for å se hva som skjer mellom partene. Kanskje kan de lære å snakke hverandres kjærlighetsspråk, i alle fall i noen øyeblikk, sånn at han gir henne litt tid og hun setter pris på at han vasker bilen. Og kanskje de kan se sine egne sterke reaksjoner i lys av at de har et grunnleggende behov som ikke ble truffet og dermed uttrykke behovet heller enn å blindt reagere.

Kjærlighetsspråkene kan beskrive funksjoner i en dysfunksjonell relasjon, men jeg syns det er ekstra spennende å se hva kjærlighetsspråkene kan gjøre i en god relasjon. Tenk deg et par der de to setter sin partner så høyt at de lærer å uttrykke sin kjærlighet for partneren med partnerens kjærlighetsspråk og på partnerens premisser.

I gestaltterapien

Jeg har erfart at mange klienter ser utfordringer i relasjoner i et nytt lys når de får denne modellen å forholde seg til. De ser hva som skjer, lærer å skjønne partnerens uttrykk og handlinger bedre, de ser sine egne behov i et nytt lys, og de lærer å uttrykke sin kjærlighet til partneren på en måte som gjør at partneren faktisk kan ta imot kjærligheten.

Jeg ser imidlertid en tendens til at kvinner har større vilje til å tilpasse seg enn menn, men det finnes selvfølgelig unntak. Det er viktig at det ikke er en part som tar på seg alt ansvar og blir selvutslettende. Begge må møtes, og der tenker jeg at jeg som terapeut har en viktig rolle i å se om det er to i prosessen. Noen ganger kan det jo også være slik at kjærlighetsspråkene gir ord til hvorfor en relasjon bør avsluttes. Det kan være at partenes kjærlighetsspråk er altfor forskjellige og at viljen til forandring er så liten at det er best at de to går hver sin vei.

For alle relasjoner

Denne boken er skrevet for par. Chapman har skrevet flere bøker der han bruker prinsippene i andre typer av relasjoner. Likevel, nettopp denne boken er en perle og du kan bruke den for å lære om alle typer av relasjoner og se dem i et nytt lys.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *