deprimert kvinne med sorte fingre

Depresjon og tarmhelse

Forskning de siste årene viser at tarmen har en avgjørende rolle for hjernehelse og at tarmen er relatert til psykiske lidelser.